Innstilling fra samferdselskomiteen om Nasjonal transportplan 2002-2011

Til Stortinget

Oslo, i samferdselskomiteen, den 9. februar 2001

Oddvard Nilsen

leder og ordfører

May Britt Vihovde

sekretær