Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Erik Knudsen, Kenneth Svendsen og Robert Eriksson om innføring av elevers rett til fritt skolevalg på videregående skole

Dokument nr. 8:17 (2000-2001), Innst. S. nr. 106 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Robert Eriksson, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.01.2001 Innst. S. nr. 106 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 25.01.2001