Forslag fra stortingsrepresentantene Ansgar Gabrielsen, Bjørn Hernæs og Jan Tore Sanner om å be Regjeringen legge fram en ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen

Dokument nr. 8:18 (2000-2001), Innst. S. nr. 110 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Bjørn Hernæs, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.01.2001 Innst. S. nr. 110 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.01.2001