Endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag 2001

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, kap. 1591 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2000 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2000