Endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag m.v. under enkelte kapitler

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6, unntatt kap. 159 og 195 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2000 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2000