Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 16 (2000-2001), Innst. S. nr. 60 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2000 Innst. S. nr. 60 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2000