Endringer i statsbudsjettet 2000 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 27 (2000-2001), Innst. S. nr. 62 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2000 Innst. S. nr. 62 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2000