Endringer i skatteloven m.v.

Ot.prp. nr. 24 (2000-2001), Innst. O. nr. 40 (2000-2001), beslutning. O. nr. 56-59 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2000 Innst. O. nr. 40 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000