Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Lisbet Rugtvedt om å innføre forbud mot kjøttbeinmel i fôr til husdyr

Dokument nr. 8:30 (2000-2001), Innst. S. nr. 159 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Lisbet Rugtvedt Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.02.2001 Innst. S. nr. 159 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2001