Korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring

St.meld. nr. 20 (2000-2001), Innst. S. nr. 177 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 20.03.2001 Innst. S. nr. 177 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2001