Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om Nordisk Ministerråds strategi for en bærekraftig utvikling i Norden og i våre nærområder og om oppfølging av strategien

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra arbeids- og administrasjonsministeren

Saksgang

  1. Status