Forsvarsministerens redegjørelse om bruken av våpen med utarmet uran og mulige helseskader ved dette

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra forsvarsministeren

Saksgang

  1. Status