Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Børge Brende om fremleggelse av en stortingsmelding om hovedtrekk i en mulig reform av skattesystemet

Dokument nr. 8:40 (2000-2001), Innst. S. nr. 152 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.02.2001 Innst. S. nr. 152 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2001