ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 31. mai - 15. juni 2000

St.meld. nr. 40 (2000-2001), Innst. S. nr. 236 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.05.2001 Innst. S. nr. 236 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2001