Forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Marit Nybakk, John I. Alvheim, Grete Knudsen og Gunhild Øyangen om desentralisert sykepleierutdanning for hjelpepleiere i Orkdalsregionen

Dokument nr. 8:29 (1997-98), Innst. S. nr. 80 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Knudsen, Gunhild Elise Øyangen, John I. Alvheim, Marit Nybakk, Signe Øye Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) og (FrP) Innstilling avgitt 29.01.1998 Innst. S. nr. 80 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.02.1998