Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 82 (2000-2001), Innst. S. nr. 326 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 326 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2001