Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2002 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 82 (2000-2001), Innst. S. nr. 326 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg