Tilføring av innskotskapital og auka låne- og garantiramme for Statkraft SF

St.prp. nr. 51 (2000-2001), Innst. S. nr. 200 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.04.2001 Innst. S. nr. 200 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2001