Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Djupedal om endringer i finansavtaleloven om innføring av opplysningsplikt for bankene om forventede årlige gebyrutgifter

Dokument nr. 8:48 (2000-2001), Innst. S. nr. 202 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.04.2001 Innst. S. nr. 202 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2001