Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Lodve Solholm og Ulf Erik Knudsen om lov om opphevelse av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Dokument nr. 8:55 (2000-2001), Innst. O. nr. 66 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lodve Solholm, Torbjørn Andersen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.03.2001 Innst. O. nr. 66 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 24.04.2001