Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet

Dokument nr. 8:60 (2000-2001), Innst. S. nr. 221 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.05.2001 Innst. S. nr. 221 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001