Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 3. mai 2001

Dag Terje Andersen

leder

Torstein Rudihagen

ordfører

Siv Jensen

sekretær