Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug om nye virkemidler for støtte til forsking og utvikling i skipsbyggingsindustrien

Dokument nr. 8:64 (2000-2001), Innst. S. nr. 223 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Leif Helge Kongshaug, Lars Sponheim Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 03.05.2001 Innst. S. nr. 223 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2001