Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ågot Valle og Hallgeir H. Langeland om økologisk landbruk

Dokument nr. 8:65 (2000-2001), Innst. S. nr. 222 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Hallgeir H. Langeland, Karin Andersen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.05.2001 Innst. S. nr. 222 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2001