Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om en forvaltning av Petroleumsfondet som ivaretar grunnleggende hensyn til både miljøet og menneskerettigheter

Dokument nr. 8:79 (2000-2001), Innst. S. nr. 320 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 320 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001