Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å utvide granskningskommisjonen for å vurdere forholdene ved dykkingen i Nordsjøen i pionertiden, med ett nytt medlem som skal inneha dykker faglig kompetanse, samt gi Nordsjødykker Alliansen en observatørstatus i kommisjonen

Dokument nr. 8:90 (2000-2001), Innst. S. nr. 269 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. S. nr. 269 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001