Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Øystein Hedstrøm om å unnta bedrifter som blir momspliktige 1. juli 2001 fra investeringsavgift

Dokument nr. 8:92 (2000-2001), Innst. S. nr. 322 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 322 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001