Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner og Petter Løvik om en nasjonal handlingsplan for elever med lese- og skrivevanskeligheter

Dokument nr. 8:36 (1997-98), Innst. S. nr. 79 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Petter Løvik Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.01.1998 Innst. S. nr. 79 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.02.1998