Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

St.prp. nr. 100 (2000-2001), Innst. S. nr. 24 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2001 Innst. S. nr. 24 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2001