Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)

Ot.prp. nr. 6 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 77 (2000-2001), Innst. O. nr. 37 (2001-2002), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteenInnstilling avgitt 07.03.2002Innst. O. nr. 37 (2001-2002)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 07.03.2002

    Behandlet i Odelstinget: 18.04.2002

    Behandlet i Lagtinget: 29.04.2002