Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å innføre et videreutdanningsår for lærere for å stimulere til kunnskapsvekst og motvirke utbrenthet

Dokument nr. 8:13 (2001-2002), Innst. S. nr. 30 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 27.11.2001 Innst. S. nr. 30 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2001