Forslag fra stortingsrepresentantene Inge Lønning, Ågot Valle og Berit Brørby om avvikling av stiftelsen "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika" og overføring av stiftelsens kapital til stiftelsen "Norsk Utvandrermuseum"

Dokument nr. 8:11 (2001-2002), Innst. O. nr. 4 (2001-2002), beslutning. O. nr. 3 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Ågot Valle, Berit Brørby, Inge Lønning Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (H), (SV) og ( A) Innstilling avgitt 22.11.2001 Innst. O. nr. 4 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 29.11.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001