Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Ulf Erik Knudsen om lov om endring i lov 28. august 1992. nr. 103 om pengespill mv. (Etter at det er foretatt fondsavsettelser skal selskapets overskudd fordeles med en halvdel til idrettsformål og en halvdel til kulturformål)

Dokument nr. 8:16 (2001-2002), Innst. O. nr. 44 (2001-2002), beslutning. O. nr. 52 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Per Sandberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. O. nr. 44 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.2002

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2002