Endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 16 (2001-2002), Innst. S. nr. 52 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2001 Innst. S. nr. 52 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2001