Endring av løyvingar mv. for 2001 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 18 (2001-2002), Innst. S. nr. 50 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2001 Innst. S. nr. 50 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2001