Samtykke til godkjennelse av endringer av 5. desember 2000 i kapittel V i Internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974

St.prp. nr. 12 (2001-2002), Innst. S. nr. 35 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2001 Innst. S. nr. 35 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2001