Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

St.prp. nr. 23 (2001-2002) unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542, 2543 og 5704, Innst. S. nr. 56 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2001 Innst. S. nr. 56 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2001