Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

St.prp. nr. 23 (2001-2002) kap. 2540, kap. 2541, kap. 2542, kap. 2543 og kap. 5704, Innst. S. nr. 41 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2001 Innst. S. nr. 41 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2001