Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund og Harald T. Nesvik om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Dokument nr. 8:30 (2001-2002), Innst. O. nr. 31 (2001-2002)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, Morten Høglund Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.02.2002 Innst. O. nr. 31 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2002

   Behandlet i Odelstinget: 19.03.2002