Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Øyvind Korsberg, Per Roar Bredvold og Per Sandberg om at skogeiendommer der det har oppstått høy konfliktgrad mellom grunneiere og vernemyndigheter tas ut av planen for opptrapping av barskogvernet

Dokument nr. 8:32 (2001-2002), Innst. S. nr. 207 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Korsberg, Per Roar Bredvold, Per Sandberg, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. S. nr. 207 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2002