Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen og Per Sandberg om at bestemmelsene om nattarbeid i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. endres for å oppnå økt fleksibilitet

Dokument nr. 8:33 (2001-2002), Innst. S. nr. 113 (2001-2002), Innst. S. nr. 113 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Sandberg, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.03.2002 Innst. S. nr. 113 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2002