Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen og Per Sandberg om at Regjeringen skal utarbeide regelverk for å tillate reklame for politiske partier i lokalfjernsyn, som en prøveordning under kommune- og fylkestingsvalgkampen 2003

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Per Sandberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. S. nr. 167 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2002