Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad, Øystein Hedstrøm og Per Ove Width om å gi frikort til beboere i nærheten av bompengestasjoner på parallellveier langs riksveier

Dokument nr. 8:44 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øystein Hedstrøm, Per Ove Width, Thore A. Nistad Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status