Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

St.prp. nr. 64 (2001-2002), Innst. S. nr. 253 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.06.2002 Innst. S. nr. 253 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002