Teknologirådet

St.meld. nr. 10 (2001-2002), Innst. S. nr. 160 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.04.2002 Innst. S. nr. 160 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2002