Forslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Karin S. Woldseth og Magnar Lund Bergo om endring av forskrifter for Fondet for utøvende kunstnere

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Magnar Lund Bergo, Trond Giske Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A), (FrP) og (SV) Innstilling avgitt 14.03.2002 Innst. S. nr. 115 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2002