Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Aud Gaundal, Grethe Fossli og Olav Akselsen om å likestille yrkesaktive fiskere med andre yrkesaktive i samfunnet

Dokument nr. 8:57 (2001-2002), Innst. S. nr. 163 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Aud Gaundal, Bendiks H. Arnesen, Grethe Fossli, Olav Akselsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. S. nr. 163 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2002