Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og Per Sandberg om å unnta imamene fra regelen om spesialkompetanse for opphold og arbeidstillatelse

Dokument nr. 8:60 (2001-2002), Innst. S. nr. 131 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Per Sandberg Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. S. nr. 131 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002