Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim, Harald T. Nesvik og Per Sandberg om å be Regjeringen sørge for normerte satser for omsorgslønn i alle kommuner

Dokument nr. 8:61 (2001-2002), Innst. S. nr. 189 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim, Per Sandberg Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.05.2002 Innst. S. nr. 189 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2002