Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik og John I. Alvheim om å be Regjeringen sørge for å endre forskrift av 30 april 1997 nr. 0392 § 4 slik at også personer som mottar omsorgslønn unntas fra folketrygdloven § 12-12 annet ledd

Dokument nr. 8:95 (2001-2002), Innst. S. nr. 189 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.05.2002 Innst. S. nr. 189 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2002