Forslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Molvik, Olav Gunnar Ballo og Karin Andersen om endringer i reglene for rehabiliterings- og attføringspenger

Dokument nr. 8:67 (2001-2002), Innst. S. nr. 141 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. S. nr. 141 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2002